AFSPRAAK MAKEN

Heeft u een jurk gevonden die bij u past? Mooi! Maak dan gauw een afspraak om de jurk te komen passen en op te halen. Heeft u niet gevonden wat u zoekt, maar heeft u wel de perfecte jurk al in uw hoofd? Dan kunt u bij mij terecht om een eigen jurk helemaal op maat te laten maken.

Maak snel een afspraak, dan bespreken en ontwerpen wij uw jurk samen naar wens! U kunt onder aangeven of u een jurk wilt komen huren, kopen, een eigen kledingstuk laten tailleren, of naailessen wilt volgen, of gewoon simpelweg kennis wilt maken. De koffie staat altijd klaar!

 

Regels voor verhuur
  • U mag tijdens uw bezoek géén foto’s maken van de jurken
  • U betaalt voor de jurk(en) een borgprijs van €50
  • De huurperiode is maximaal 1 dag, tenzij anders afgesproken
  • Als de jurk(en) niet op tijd terug zijn gebracht, krijgt u de borg niet terug
  • Bij te laat retourneren wordt per dag 20% van de huurprijs in rekening gebracht als boete
  • Verhuur aan derde personen is NIET toegestaan
Algemene huurvoorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door Made By Khadija (nader te noemen de verhuurder) met de huurder gesloten overeenkomsten. Door de huurder gehanteerde andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en binden de verhuurder niet, behoudens indien en voorzover de verhuurder daarmede uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 2: Overeenkomsten

De huurovereenkomst komt tot stand nadat de huurder en verhuurder het huurcontract hebben ondertekend.

Artikel 3: Prijzen

De door de verhuurder opgegeven prijzen luiden, tenzij anders aangegeven, in Euro’s inclusief reinigingskosten. Prijzen zijn gebaseerd op afhaalbasis, exclusief borg. De borg dient contant voldaan te worden bij het ophalen, van het gehuurde.

Artikel 3.1: Borg

Op het gehuurde is een borg van toepassing. De hoogte van de borg bedraagt € 50,-. De borg dient contant te worden voldaan door de huurder bij het ondertekenen van de overeenkomst. De borg wordt bij inlevering terug gegeven, mits het gehuurde op tijd en in de juiste staat wordt geretourneerd door de huurder. Bij extreme vervuiling of beschadiging door de huurder wordt de borg ingehouden (zie artikel 7.2).

Artikel 4: Legitimatie

Bij het afhalen van het gehuurde dient de huurder een geldige legitimatie bij de verhuurde achter te laten. Het legitimatiebewijs wordt door de verhuurder na de huurperiode terug gegeven aan de huurder. Kan de huurder geen geldig legitimatie bewijs achterlaten dan kan de verhuurder zijn recht behouden om geen jurk(en) mee te geven.

Artikel 5: Reservering/Aanbetaling

Reserveren kan online via de website, telefonisch of per mail. Alvorens een reservering wordt vastgelegd dient de huurder een aanbetaling te doen van € 25,-. De aanbetaling wordt bij het ophalen van het gehuurde in mindering gebracht op de totale huursom.

In geval van annulering wordt de aanbetaling verrekend met de annuleringskosten, waarvan de kosten gelijk zijn aan de aanbetaling.

Artikel 6: Termijn/Tijdstip verhuur

Afhalen van het gehuurde dient op een vrijdag te geschieden en retourneren op een zondag of maandag op een vooraf afgesproken tijdstip, tenzij anders is afgesproken met de verhuurder en daarmede uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

Het gehuurde dient compleet en netjes ingepakt in de meegeleverde kledinghoes en in dezelfde staat als bij het afhalen te worden geretourneerd bij de verhuurder.

Artikel 6.1: Te laat retourneren

Na afloop van de huurperiode brengt de huurder het gehuurde op de afgesproken tijd weer retour. Wanneer het gehuurde te laat geretourneerd word, wordt de daghuur doorberekend aan de huurder.

Artikel 7: Schade

Onderstaande artikelen zijn van toepassing op schade aan huurmateriaal.

Artikel 7.1: Inspectie door huurder

De huurder is verplicht om het gehuurde voorafgaand aan de ondertekening van het huurcontract te controleren. Klachten wegens één, of meerdere beschadigingen dienen binnen direct nadat de beschadigingen zijn ontdekt aan de verhuurder te worden medegedeeld. Afhankelijk van de vorm van de beschadiging zullen er in goed overleg passende maatregelen worden genomen.

Artikel 7.2: Schade tijdens gebruik

De huurder is aansprakelijk voor alle schade en extreme vervuiling die aan het gehuurde mochten worden toegebracht. Alle kosten veroorzaakt door diefstal, of vermissing van het gehuurde worden door de verhuurder op de huurder verhaald.